Bedrijfs fotografie

Image Map

Concept


Het vast leggen van beeld heeft een doel. Voor bedrijven heeft dit altijd te maken met communicatie voor interne of externe doelgroepen. Soms wordt samengewerkt met een art-official of communicatie medewerker van het bedrijf. In ander gevallen overlegt de fotograaf direct met de directie of een afdelingshoofd.

In de conceptfase wordt gedefinieerd en vastgelegd welk doel er gediend moet worden met het maken van fotografisch materiaal. Gaat het om website beeld, linked in presentatie, het maken van folders of posters. Elke type beeld vraagt om een specifieke beeldkwaliteit. Daaruit volgt de keuze voor apparatuur, en nabewerking en wat er aan materiaal opgeleverd moet worden.

Moodboard (bekijk voorbeelden)


Bij uitgebreide opdrachten is het maken van een moodboard een nuttig hulpmiddel voor alle partijen. Het moodboard bevat een concept idee van elk type beeld dat gemaakt moet worden. Waarbij sfeer, compositie, het al dan niet gebruik van attributen, visagie wordt beschreven. Het moodboard is een soort blauwdruk voor het fotoproces. Het geeft houvast voor de fotograaf en ook houvast voor de opdrachtgever.

Voorwaarden en betaling (lees algemene voorwaarden)


Het leveren van fotografisch materiaal is een combinatie van technisch vakmanschap en creativiteit. De keuze voor ons als fotograaf werd gemaakt op basis van beeld dat te zien is op de website, maar vaak ook via een referentie.

Het komt voor dat er beeld is gemaakt waar de opdrachtgever niet tevreden mee is. In dat geval wordt de foto opnieuw gemaakt, als regel zonder dat meerkosten in rekening worden gebracht.

Uiteraard kost het maken van foto’s geld. Vooraf moet helder zijn op welke basis er wordt gewerkt. Sommige opdrachtgevers willen een uitgewerkte offerte anderen vinden het prima als er op regiebasis wordt gewerkt met een uurtarief. Beide vormen kan Walraven Photography aanbieden.

Na oplevering van het fotowerk wordt de factuur verzonden. De opdrachtgever heeft 10 dagen de tijd om te reclameren. Na de periode van 10 dagen is de factuur bindend.

Samenwerking


Wij komen in uw bedrijf om mensen, ruimtes en objecten te fotograferen. Daarvoor moeten wij met u samenwerken. In veel gevallen zorgt een communicatie medewerker samen met de fotograaf voor de voorbereiding van de fotosettings op locatie. Alles wat nodig is voor de foto moet op de set op tijd bij elkaar worden gebracht.

Bij uitgebreide sessies is vaak assistentie noodzakelijk. Deze kan door het bedrijf verzorgd worden;- maar de fotograaf kan ook zorgen voor die assistentie.
Voor kwalitatief werk wordt gebruik gemaakt van visagie en stylisten. De kosten voor deze vakmensen komen tot uitdrukking in de offerte en in de factuur.

Samenwerking met ontwerpbureau. In veel gevallen wordt het fotomateriaal gebruikt door een ontwerpbureau dat de foto’s in de communicatiedragers plaatst;- zoals de wegsite, posters, folders e.d..
Ontwerpers stellen vaak ook eisen die van belang zijn om daar reeds tijdens het fotograferen rekening mee te houden. Zijn er witruimtes nodig waar tekst geplaatst moet worden? Welke oriëntatie is gewenst voor objecten en kijkrichtingen? Welk type composities is gewenst voor een mooier samenhangende presentie in de communicatiedragers enz.?
Bij het maken van het moodboard stellen wij het daarom op prijs dat ook het ontwerpbureau deel uitmaakt van het conceptteam. Dat kost meer in de voorbereiding, maar deze kosten worden ruimschoots goedgemaakt in de rest van het proces. En leidt gegarandeerd tot een sterker eindresultaat.

Selectie van beeld


Foto’s hebben altijd bewerking nodig om tot wasdom te komen. Voordat fotobewerking intensief wordt toegepast worden de daarvoor in aanmerking komende foto’s geselecteerd.

Als regel worden de gemaakte foto’s samen met de opdrachtgever en of de communicatie medewerker geselecteerd. In dit proces wordt bepaald welke foto’s eventueel in aanmerking komen voor een reprise en welk materiaal nog ontbreekt voor het doel waar de foto’s voor zijn gemaakt.

Is de selectie eenmaal gemaakt dan worden de foto’s bewerkt, dit noemen we de digitale retouche. En vervolgens afgeleverd.

Stacks Image 45960
Stacks Image 45962
Graag bespreken we vrijblijvend de mogelijkheden.
Elke fotograaf heeft zijn eigen stijl en specialisaties.
Daarom werken we samen met andere fotografen om specifiek voor elke opdracht een passende vakman te bieden.

bel 0653 122 571
mail walraveninnovation@mac.com

Stacks Image 39491

Foto materiaal voor website van aannemer Zeldensrust

Stacks Image 39500